{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Odamızdan Haberler

Odamızdan Haberler

Su Dışındaki Sıvı Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayenesi İle İlgili Önemli Bilgilendirme

11.10.2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Dışındaki sıvılar için Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı aletlerinin muayene yönetmeliği çerçevesinde,

* Su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri (Akaryakıt ve LPG sayaçları) sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri akaryakıt hacim ölçek kapları , motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar , hassas kütle ölçüleri , 5kg’dan yukarı kütle ölçüleri , demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları , maksimum kapasitesi 2000kg üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarlarının periyodik , stok ve ilk muayene işlemleri ,için ,

* Ayrıca ; mezkur yönetmelik hükümlerine göre sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri ile motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümlerinde kullanılan cihazların periyodik muayenesi yapılacağından bu cihazlardan 1.1.2019 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olanlar için,

 

Başvuruların 1.1.2020 tarihinden itibaren İl Müdürlükleri yerine Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede bahse konu ölçü ve ölçü aletlerinin

  • Periyodik muayene başvurularının 2020 yılı Şubat ayı sonuna kadar elektronik ortamda TSE’nin https://basvuruportal.tse.org.r adresi üzerinden yapılması,
  • Stok ve ilk muayene başvurularının da yine TSE ‘nin yukarıdaki internet adresi üzerineden yapılması,

Hususu üyelerimize önemle duyurulur.

 


Benzer Odamızdan Haberler

Covid-19 Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve Pakete İlişkin Genel Bilgiler ve Ekonomiyi İlgilendiren Diğer Tedbirler
Rize İli Oda ve Borsa Müşterek Toplantısı Rize Ticaret Borsasında Düzenlendi
Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi
Rize İli Oda-Borsa Müşterek Toplantısı Ardeşen TSO Ev Sahipliğinde Ardeşen'de Gerçekleştirildi
Çek Ödeme Destek Kredisi ve Kredi Desteği Hakkında Kamuoyu Duyurusu
TOBB Başkanı M.Rıfat Hisarcıklıoğlu'ndan Biz Bize Yeteriz Türkiye'm Kampanyasına 10 Milyon TL Destek