{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Odamızdan Haberler

Odamızdan Haberler

Sayısal Takograf Veri Aktarımı ve U-ETDS Sistemi Veri Girişi Ertelendi

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.01.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile;

- Tüzel Kişilerin yetki belgesi alması ve yenilemesi için gerekli olan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi zorunluluğu 01.01.2024,

- C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahiplerinin U-ETDS sistemine veri gönderme zorunluluğu 01.01.2021,

- Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri gönderme zorunlulukları uluslararası taşımacılar için 01.01.2021 ve yurt içi taşımacılar için ise 01.01.2024 tarihine ertelenmiştir.

Bununla beraber, veri gönderme yükümlülüğü devam etmekte olup, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde uyarma müeyyidelerinin uygulanması ertelenmiştir.

Ayrıca yeni yapılan düzenleme ile geçerli araç muayenesi olmayan ve yetki belgesine eki taşıt belgesinden düşülen taşıtların tekrar muayenelerinin yapılması halinde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın yeniden eklenecek ve taşıt kartı düzenlenecektir.

Üyelerimize, Yetki Belgesi Sahiplerine ve Tüm İlgililere önemle duyurulur.


Benzer Odamızdan Haberler

2019 Yılı Rize İli Müşterek Oda , Borsa Toplantısı Odamız Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi.
TOBB Türkiye 100" Son Başvuru - 31 Ocak 2019
Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı
TÜBİTAK UFUK 2020 Kobi Destekleri Bilgilendirme Semineri
Ölçü ve Tartım Aletleri Muayenesi İçin Son Gün 28 Şubat 2019