{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Odamızdan Haberler

Odamızdan Haberler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

17 Mayıs 2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete'de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.

Bu tebliğde sermaye şirketlerinin, 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde yirmibeşinin nakden dağıtımına karar verilebileceği, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçelerin dağıtımına konu edilemeyeceği düzenlenmektedir. Devlet il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin Tebliğ dışında olduğu düzenlenmektedir. Ayrıca bu düzenlemenin istisnaları ve bu istisnalardan yararlanılabilmesi için Bakanlıktan uygun görüş alınması gerektiği düzenlenmektedir.


Benzer Odamızdan Haberler

4. Meslek Komitesi / İnşaat Grubu Toplantısı Odamızda Gerçekleştirildi.
Koranavirüs Tedbirleri Kapsamında TOBB , Oda ve Borsaların Talep Ettikler ve Sonuçlananlar
2019 Yılı Rize İli Müşterek Oda , Borsa Toplantısı Odamız Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi.
TOBB Doğru Karadeniz Bölge Toplantısı Gerçekleştirildi