{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Odamızdan Haberler

Odamızdan Haberler

Tartı Aletleri İle İlgili Ölçü ve Ayar İşlemleri Hakkında

Sanayi Teknoloji Bakanlığı Tarafından yapılan çalışmalar sonucunda , 28.02.2019 tarihi 30700 tarihli sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden  Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 11.01.1989 tarihli 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun bazı maddelerinde değişikliklerle geçici muafiyet maddesi eklenmiştir.


Bu muafiyet ile 01.12.2018 tarihinden önce damgası kopmuş , bozulmuş , damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları , 28.02.2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabileceklerdir.
İlgili Üyelerimize önemle duyurulur.
 


Benzer Odamızdan Haberler

MEGİP Rize İl Çalışma Grubu İlk Toplantısı Gerçekleştirildi
Sanayi Sicil Belgesi Elektrik İndirimi Şartları
TOBB Doğru Karadeniz Bölge Toplantısı Gerçekleştirildi
Odamızın da katıldığı 74. Genel Kurul Sonucu Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı Seçildi.
Başkanımızdan Enflasyonla Toplu Mücadele ve En Az Yüzde 10 indirim Destek Mesajı
Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi