Skip Navigation Links

Skip Navigation Links.

Alış Satış
Dolar
Euro

 
 
 
PAZAR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

 Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin
ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde
tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi
gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi
halinde şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun
kesin olduğu ihtaren ilan olunur .0 /08//2013                                                                                     Zafer Tayyar ZAMAN                                                                     
                                                                                                                                 Pazar Ticaret Sicili Müdürü

Sıra No
Ticaret Sicili No
Ticaret Unvanı
İhtar İlanına Muhatap İlgililer Adı-Soyadı
İnfisah Sebebi
1
217
Pazar S.S.Üretim pazarlama ve Tüketim kooperatif
Osman KALAYICIOĞLU -       Celal PİYAL - D.Ali ERDOĞAN -Cengiz KULOĞLU - Şevket BAL     
1979 Yılından sonra Genel kurul yapılmadı
2
226
S.S.Pazar Küçük Sanayi Sitesi Yapı kooperatifi
Cemil BALTACI-Raşit TURAN- Dursun TELATAR
23/07/1983 Tarihinden sonra Genel kurul yapılmadı
3
232
S.S.Köseoğlu Konut Yapı Kooperatifi
Şinasi ATABEY-Yaşar ÖZGÜRBÜZ
23/09/1995 Tarihinden sonra Genel kurul yapılmadı
4
279
S.S.Bağ-Kur Sigortalıları Toplu İş Yeri Kooperatifi
Cemil BALTACI-Raşit TURAN
23/08/1983 Tarihinden sonra Genel kurul yapılmadı
5
307
S.S.Pazar Dostlar Yapı Kooperatifi
Ergin AYDIN-Hasan Tahsin ÇAKIR
09/10/1984 Tarihinden sonra Genel kurul yapılmadı
6
315
S.S.Aktaş Konut Yapı Kooperatifi
Hüseyin ÖZGÜRBÜZ-Hüsamettin DOĞAN
18/06/1987 Tarihinden sonra Genel kurul yapılmadı
7
166
S.S.Pazar Sosyal Evler Yapı Kooperatifi
Rahmi ÇAKIR-Namık Kemal BAYRAKTAR-Hasan MARANGOZ
23/10/1975 Tarihinden sonra Genel kurul yapılmadı
8
351
S.S.Küçük Sanayi Sitesi Yapı kooperatifi
Salim PINARBAŞ-Sami TURAN- Seyfettin KADIOĞLU
11/06/1990 Tarihinden sonra Genel kurul yapılmadı
9
340
S.S.Pazar Hamidiye Sahilkent Konut Yapı Kooperatifi
Slim BOZ-Doğan KARADENİZ
28/11/1989 Tarihinden sonra Genel kurul yapılmadı


                                                                                                                
 
     
 
Yorumlar
 
 

Copyright © 2008 
tolgacanca@msn.com